Българските граждани са реализирали средно по 2.2 нощувки през май тази година. Снимка Архив Черноморие-бг

Българските граждани са реализирали средно по 2.2 нощувки през май тази година. Снимка Архив Черноморие-бг

277 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са функционирали през май в Бургас и региона, сочат данни на Националния статистически институт. Броят на стаите в тях е 27.1 хил., а на леглата - 65.7 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 50.5%, а броят на леглата в тях - със 76.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през май 2022 г., е 315.8 хил., или 3.6 пъти повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 251.0 хил. нощувки, а българските - 64.8 хиляди.

През май 2022 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 89.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 59.1% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 6.4% от нощувките на чужденци и 26.0% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 4.6 и 14.9%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през май 2022 г. се увеличава с 89.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 66.5 хиляди. Чуждите граждани, нощували в местата за настаняване през май 2022 г., са 37.5 хил. и са реализирали средно по 6.7 нощувки, като 84.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Българските граждани са 29.0 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки, като 59.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2022 г. е 16.3%, като се увеличава с 8.1 процентни пункта в сравнение с май 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 20.8%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 10.2%, и с 3 звезди - 5.8%.