Предстои да бъдат ремонтирани 60 км. от подбалканския път, който е алтернативен на магистрала Тракия. Снимка Архив Черноморие-бг

Предстои да бъдат ремонтирани 60 км. от подбалканския път, който е алтернативен на магистрала Тракия. Снимка Архив Черноморие-бг

53 фирми са подали оферти за участие в обществената поръчка на агенция "Пътна инфраструктура" по отношение на технически проекти за основен ремонт на над 108 км републикански пътища в област Бургас. Сред тях са над 60 км от Подбалканския път I-6, в участъка Венец – Карнобат – Айтос – Ветрен. Трасето е основен алтернативен маршрут на автомагистрала "Тракия".

Поръчката е разделена на четири обособени позиции и прогнозната й стойност е 2 167 060 лв. без ДДС.

Първата обособена позиция е за изработването на технически проект за основен ремонт на 60,2 км от първокласния път I-6 Венец - Ветрен. Отворените 14 оферти са на: "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД; "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ЕООД; "ЪРБАН ГРУП" ЕООД; "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД; "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД; "РУТЕКС" ООД; "ВЕС-ИНВЕСТ-Н" ЕООД; ДЗЗД "ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА" с участници: "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД и "ДеНиДи" ЕООД; "Пътно поддържане и строителство – 2009" ЕООД; "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД; Обединение "Ий Кей Джей - Виа - Ей Джей" ДЗЗД, в което са: "Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД, "ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и "Ей Джей Консулт" ЕООД; "ВИА-ПЛАН" ЕООД; "ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ООД; "ИЛИЯ БУРДА" ЕООД.

Отсечката започва при село Венец, след пътен възел "Петолъчката", и завършва при пътен възел "Бургас - запад", където е връзката с автомагистрала "Тракия" и e квартал "Ветрен" на Бургас. Трасето преминава през 4 населени места – село Венец, Карнобат, Айтос и кв. "Ветрен". Индикативната стойност на поръчката е 1 203 600 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 120 календарни дни и започва от датата на сключването на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа.

Втората обособена позиция е за проектиране на основния ремонт на 14,9 км от третокласния път III-795 Бистрец – Житосвят, който свързва общините Карнобат и Средец. Отворени са 13 оферти. Те са на: "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД; "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ЕООД; "ЪРБАН ГРУП" ЕООД; "ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД; "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД; "ВЕС-ИНВЕСТ-Н" ЕООД; "ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД; ДЗЗД "ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА" с участници: "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД и "ДеНиДи" ЕООД; "Пътно поддържане и строителство – 2009" ЕООД; "ВИА-ПЛАН" ЕООД; "ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ООД; "ИЛИЯ БУРДА" ЕООД.

Участъкът започва след село Житосвят и завършва при кръстовището с общинския път за село Бистрец. Преминава през две населени места – Драка и Малина. Прогнозната стойност е 298 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

В третата позиция е проектирането на основния ремонт на 20,7 км от третокласния път III-7908 Присад – Димчево – Маринка. Пътят свързва населените места около южната страна на язовир "Мандра" между второкласния път II-79 Средец – Бургас и първокласния път I-9 Бургас – Малко Търново. Отворените 13 оферти са на: "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД; "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ЕООД; "ПЪТПРОЕКТ 2000" ООД; "ЪРБАН ГРУП" ЕООД; "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД; "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД; "ВЕС-ИНВЕСТ-Н" ЕООД; "ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД; ДЗЗД "ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА" с участници: "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД и "ДеНиДи" ЕООД; "Пътно поддържане и стрителство – 2009" ЕООД; Обединение "Ий Кей Джей - Виа - Ей Джей" ДЗЗД, в което участват: "Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД, "ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и "Ей Джей Консулт" ЕООД; "ВИА-ПЛАН" ЕООД; "ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ООД.

Участъкът започва при кръстовището с пътя Средец – Бургас, а краят е при село Маринка. Преминава през селата Присад и Димчево, както и през две защитени местности – "Устие на река Изворска" и "Старият Соват", и две защитени зони – "Мандра – Пода" и "Факийска река". Индикативната стойност е 417 460 лева без ДДС, а срокът за проектантските работи е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

Четвъртата обособена позиция е за изработването на технически проект за основен ремонт на 12,4 км от третокласния път III-7909 Горно Езерово – Братово, свързващ населените места от южната страна на Бургаското езеро с гр. Бургас. Отворени са 13 оферти. Те са на: "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД; Обединение "ПЪТЕКСПЕРТ БУРГАС" с участници: "ПЪТКОНСУЛТ 2004" ООД и "ТСМ ЕКСПЕРТ" ЕООД; "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ЕООД; "ПЪТПРОЕКТ 2000" ООД; "ЪРБАН ГРУП" ЕООД; "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД; "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД; "ВЕС-ИНВЕСТ-Н" ЕООД; "ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД; ДЗЗД "ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА", в което са: "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД и "ДеНиДи" ЕООД; "Пътно поддържане и строителство – 2009" ЕООД; "ВИА-ПЛАН" ЕООД; "ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ООД.

Отсечката, която ще се ремонтира, е от кръстовището с второкласния път II-79 Бургас – Средец до кръстовището с третокласния път III-5392 Камено – Братово в село Братово. Преминава през бургаския квартал "Горно Езерово" и село Братово. Индикативната стойност е 248 000 лева без ДДС. Срокът за проектантските работи е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.