На 7 април, ще бъде изплатена и по ½ минимална работна заплата

На 7 април, ще бъде изплатена и по ½ минимална работна заплата

Лекарите и медицинските сестри, заети в сферата на общинското здравеопазване във Варна, получиха 10% увеличение на работните си заплати, считано от 1 януари 2020 г. Така основното трудовото възнаграждение на медицинските сестри става 990 лева, а на лекарите - 1 210 лева, съобщи Анастасия Георгиева, директор на дирекция "Здравеопазване" в Община Варна. Ръстът на възнагражденията стана възможен след сключен Колективен трудов договор, подписан от кмета на Варна Иван Портних и представители на синдикатите. От новата придобивка се възползват 658 служители от детските ясли, яслените групи в детските градини и здравните кабинети към училища и детски градини на територията на Община Варна. На всички тези щатни служители за Деня на здравния работник – 7 април, ще бъде изплатена и по ½ минимална работна заплата.