Това е поредният социален проект, който Общината реализира. Снимка Лина Главинова

Това е поредният социален проект, който Общината реализира. Снимка Лина Главинова

83 жители на община Средец ползват социални услуги по проект "Заедно за по-добър живот", реализиран по процедура на "МИГ" - Средец. Проектът е на стойност 347 017 лева, отпуснати по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Целта на проекта е да се повиши качеството на живот и да се предоставят почасови услуги на хора с увреждания.
За реализацията на проекта от Общината са осигурили на жителите, които са обхванати медицински услуги, рехабилитация, психолог. Това са възрастни хора в риск или на възраст над 65 години, които не могат да се обслужват сами.
83 потребители на услугите са от Средец, селата Драчево, Дебелт, Факия, Момина църква, Бистрец, Дюлево.
Проектът трябва да приключи до 30-ти октомври 2019 година.