Офертите бяха отворени днес, съобщиха от АПИ. Снимка Надежда Чипева, Капитал

Офертите бяха отворени днес, съобщиха от АПИ. Снимка Надежда Чипева, Капитал

9 са отворените оферти в обществената поръчка за разработването на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план на автомагистрала "Черно море", съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура". Индикативната стойност на поръчката е 14,4 млн. лева без ДДС. Офертите са на: обединение "ППМ-ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ" с участници: "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД и "ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС" ЕООД; обединение "АВТОМАГИСТРАЛА ЧЕРНО МОРЕ 2019", в което участват: "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД и "ВИА-ПЛАН" ЕООД; "Рутекс" ООД; "Пътпроект" ЕООД; "Пътпроект 2000" ООД; "Свеко Енергопроект" АД; ДЗЗД "Транслогистика", в което са: "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ООД и "Логистика" 21 ЕООД; "Илия Бурда" ЕООД; ДЗЗД "ЕКИП ПРОЕКТ АМ ЧЕРНО МОРЕ" , в което участват: "ПРОЕС КОНСУЛТОРЕС" АД, "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД и "КАПИТАЛ УОТЪР СИСТЕМС" ЕООД.

Бъдещият изпълнител ще трябва да разработи най-малко три варианта за трасе на автомагистрала "Черно море", както и да проучи възможностите за изграждането на връзки с курортните градове и комплекси, посредством съществуващите пътища. Проектната скорост на трасето се предвижда да бъде 120 км/ч, с габарит 27 м, с по две активни и една аварийна лента във всяка посока на движение. Поръчката включва извършване на инженерно-геоложки и геодезически проучвания на бъдещото трасе, разработване на проектни решения за изграждането на големите мостови съоръжения, виадукти, надлези, подлези, тунели и пътни възли, ландшафтно оформление, изготвяне на мерки по опазване на околната среда и разработване на подробен устройствен план-парцеларен план. Срокът за изпълнение е 365 календарни дни, който включва само времето за проектиране, без времето за преглед на разработката, организиране и провеждане на заседания на ЕТИС на АПИ, както и за провеждане на процедури по реда на ЗООС.

Предвижда се трасето на "Черно море" да започва при бъдещата връзка с автомагистрала "Хемус", в района на село Слънчево, да пресича Варненското езеро в най-тясната му част при град Белослав, да се свърже със съществуващата част от автомагистрала "Черно море" при село Приселци и да направи връзка с края на автомагистрала "Тракия" при квартал "Ветрен" на град Бургас.

Изграждането на автомагистрала "Черно море" ще завърши автомагистралния пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на пътната агенция. Свързването на основните пътни направления на Северна и Южна България - автомагистрала "Хемус" и автомагистрала "Тракия" ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища - Варна и Бургас и на туристическия поток до цялото Черноморие.