Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 837.6 млн. лева. Снимка Черноморие-бг

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 837.6 млн. лева. Снимка Черноморие-бг

916.1 млн. лева са приходите от дейността на строителните фирми в област Бургас рез 2020 година, като спрамо 2019 година намаляват със 7.5%, сочат данни на Националния статистически институт.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 837.6 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт - 78.5 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 40.8%, а на нежилищните сгради - 59.2%.

Приходите от сградно строителство са 590.5 млн. лв., или с 9.7% по-малко спрямо 2019 година. При жилищното строителство е отчетен спад с 12.4%, а при нежилищното строителство - с 6.0%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 56.8%, а от строителство на нежилищни сгради - 43.2% от общите приходи от сградно строителство.

В област Бургас приходите от гражданско строителство са 325.6 млн. лв., или с 3.2% по-малко спрямо 2019 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е "Други приходи" - 55.8%, следван от "Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове" - 28.3%.