92% или 2500 първокласници са приети по първо желание при класирането в общинските училища за предстоящата учебна 2022-2023 година. Пет на сто (138 деца) са приети по второ и 3%  (80 деца) - по трето и следващо желание. Днес приключи първият етап от класирането за прием в първи клас. От подадените 2787 заявления за 3058 свободни места са класирани общо 2718 деца (вкл. близнаци, кандидатстващи с едно заявление), съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

Родителите на класираните деца е необходимо да потвърдят приема на детето си на място в съответното училище - от 17-ти юни до 21-ви юни, включително.

Некласирани остават 4% от децата. За тях свободните места за второ класиране ще бъдат обявени по график на 23-ти юни до края на работния ден (17:00 часа). Родителите ще могат да редактират заявлението за децата, некласирани в нито едно училище, както и да подадат отново заявление, ако не са записали детето си в училището, в което е класирано към момента. Това се случва по график от 24-ти до 29-ти юни, като родителите могат да посочват само училищата, за които има обявени свободни места.  Второто класиране ще бъде обявено на 1-ви юли до 17 ч.

Ако при регистриране на заявление родителите открият неточност в данните за кандидатстващото дете или системата не открива данни за детето, е необходимо да се свържат със служител от отдел "Образование" на тел. 052/820 267 или 052/820 187. В случай, че имат необходимост от техническо съдействие за работа с платформата, трябва да посетят училището, за което желаят да подадат заявление като първо желание, посочват още от ресорната дирекция.