В анкетата са участвали 6 471 родители. Снимка Архив

В анкетата са участвали 6 471 родители. Снимка Архив

94% от родителите във Варна доволни как посрещат децата им сутрин в градината. Това сочат резултатите от анкета, проведена с участието на 6 471 родители. Допитването е организирано от дирекция "Образование и младежки дейности" и е проведено в периода от 5-ти до 9-ти февруари, с цел да се проучат обществените нагласи сред родителите, чийто деца посещават детските градини. 
В отговор на първия въпрос: "Как оценявате сутрешния прием на детето Ви в детската градина/яслена група/?", 94% от родителите са отговорили "удовлетворява ме", 5% - "частично ме удовлетворява" и 0,004% - "не ме удовлетворява"

В отговор на въпроса: "Според Вас персоналът и учителите проявяват ли индивидуален подход и разбиране към потребностите и характера на Вашето дете/деца/?", 86% отговарят с "да", 3% - "не", и 11% - не могат да преценят.

На въпроса: "Кое е най-важното за Вас и детето Ви по отношение на посещението в детската градина?", където могат са се посочат до 3 отговора, резултатите са следните: "Да спазват правилата за достъп спрямо здравно-хигиенните изисквания в градината/яслената група" - 56%; "Да няма деца, които проявяват насилие спрямо околните" - 55%; "Персоналът/учителите да проявяват индивидуален подход и разбиране към потребностите и характера на Вашето дете" - 51%; "Инфраструктурата/материалната база и условията да са добри" - 20%; "Персоналът/учителите в групата да спазват добрия тон спрямо децата в групата" - 43%; "Детската градина/яслена група да осигурява високо ниво на безопасност/ съоръжения, среда, охрана/" - 33%.

В отговор на въпроса: "Да се въведе ли видеонаблюдение в детските градини/яслените групи/?", 59% от анкетираните искат поставянето на видеонаблюдение, 19% са - против, а 21% - не могат да преценят.
Експертите от дирекция "Образование и младежки дейности" са извършили и проверки в произволно избрани 15 детски градини. Проведени са неформални разговори с родителите в часовото време, когато прибират децата си, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности". Направени са препоръки за някои детски градини по отношение на подобряване на инфраструктурата, състоянието на уредите за игра на двора и допускането на външни лица в дворовете на детските заведения.