Голяма част от хотелите в областта не отвориха през май

Голяма част от хотелите в областта не отвориха през май

Срив в нощувките на чужденци и българи в местата за настаняване в област Бургас през май отчитат от Националния статистически институт. През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.7 хил., а на леглата - 6.1 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява със 75.3%, а на леглата в тях с 92.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през май 2020 г., е 8.9 хил., или c 97.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 3 звезди и 1 и 2 звезди съответно с 99.8, 94.0 и 84.7%.

През май 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 8.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 6.9% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 65.5% от нощувките на чужденци и 56.9% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 26.0 и 36.2%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство с 26.3%, следват Италия - с 11.0%, Чешка Република - с 8.3, Нидерландия - със 7.8% и Германия - с 5.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2020 г. намаляват с 96.1% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 3.7 хиляди. Регистриран е срив както при чуждите граждани - с 99.8%, така и при българските - с 88.4%. От всички пренощували лица 4.2% са чужденци, като по-голямата част от тях (47.4%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 6.7 нощувки. Пренощувалите българи са 3.6 хил., като 54.2% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2020 г. е 6.2% като намалява с 11.2 процентни пункта в сравнение с май 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 8.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 6.3%, и с 4 и 5 звезди - 1.8%.

Приходите от нощувки през май 2020 г. са 409.7 хил., или с 97.8% по-малко в сравнение с май 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 99.6%, така и от български граждани - с 89.3%.