В дните със свободен вход са осъществени 13.5% от посещенията на музеите. Снимка Архив Черноморие-бг

В дните със свободен вход са осъществени 13.5% от посещенията на музеите. Снимка Архив Черноморие-бг

9,8% повече посетители са прекрачили прага на музеите в област Бургас през 2018 година спрямо 2017 година. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро "Югоизток" - Бургас.

В област Бургас има 12 музеи към 31 декември 2018 година, които са регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 100 000 фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой намалява с 3.5%. Цифровизирани са 16.7 фондови единици, което е с 44.3% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите в област Бургас през 2018 г. са 252 800 и съпоставени с 2017 г. се увеличават с 9.8%. В дните със свободен вход са осъществени 13.5% от посещенията на музеите (34 100). Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 4 500 или с 3.3% спрямо предходната година.

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2018 г. е 127 и се увеличава с 1.6% в сравнение с 2017 година.