На Църквата Божия са известни имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа

На Църквата Божия са известни имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа

Православната църква почита днес събор на свети архангел Михаил. На днешния ден се почита и свети мъченик Ангел Лерински.

Църквата е определила този ден в чест на светите ангели и най-вече на св. Архистратиг Михаил, когото счита за вожд на небесните сили.

Един от вишите ангели – Денница (Ис. 14:12) се възгордял и чрез своето падане увлякъл множество други духове; но всички ангели, под началството на св. Архистритиг Михаил, които останали верни на Господа, продължавали да Му служат и да възпяват славата Му.

На Църквата Божия са известни имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение.

Словото Божие представя свети Архистратиг Михаил като вожд на небесните сили и борец против духовете не тъмнината. Поради това той се изобразява с копие в ръка, а с краката си тъпчещ дявола.

- Архангел Гавриил според Св. Писание е известител на тайните Божии;

- Рафаил – церител на недъзите;

- Уриил – просветител на душите;

- Салатиил – почита се като молител и застъпник пред Бога;

- Йехудиил – прославител на Господа;

- Варахиил – подател на Божиите благословения.

Всички ангели се считат пазители на човеците и Църквата се обръща към тях с молитва – "Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди".

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев); източник: http://pravoslavieto.com

На днешния ден празнуват Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Райчо, Райна, Рангел, Пламен и Огнян.