Върху този камък е издълбана абревиатурата на името на римската колония. Снимки Черноморие-бг

Върху този камък е издълбана абревиатурата на името на римската колония. Снимки Черноморие-бг

Фрагменти със златен варак и плоча с абревиатурата на римската колония Деултум, изписана на обратно, са част от находките, които са открити при тазгодишното археологическо лято в Националния архитектурен резерват "Деултум - Дебелт". Те вече са изложени в музея и могат да бъдат видяни от посетителите през целия месец ноември. На централно място е показана и златната обеца, която бе открита в термите по време на разкопките от екипа на Красимира Костова - директор на НАР "Деултум - Дебелт", както и добре запазен костен гребен.

Като успешен определи археологическия сезон Красимира Костова. Тази година от Министреството на културата са отпуснали 86 000 лева за проучвания на колонията.

Кметът на Община Средец Иван Жабов подчерта значението на НАР "Деултум - Дебелт" за региона. Обектът е от национално значение и е сред основните, които привличат туристи в общината. От своя страна администрацията ще продължава да работи за развитието на туризма и в частност на културния туризъм.

Тази година се навършват 40 години от началото на проучванията в резервата. Първите спасителни разкопки са проведени през 1980 година, а редовните археологически проучвания се провеждат от 1986 година. Последните години на терен работят три екипа - на доц. д-р Людмил Вагалински, на доц. д-р Христо Прешленов и на Красимира Костова.

Обект "Обществена сграда и императорски храм" е проучван от доц. Христо Прешленов. Тази година, посредством сондажи, продължи проучването западно и южно от съществуващи разкрития на римски храмови структури, късноримски представителен жилищен комплекс и ранновизантийски жилищни, стопански и отбранителни строежи с цел изясняване на техния план, конструкция, строителна техника и материали, вътрешно изграждане, преустройства и хронология. Интерес представлява наземен хипокауст (отоплителна инсталация)на представителен късноримски жилищен комплекс. След изоставянето му, хипокауста е нивелиран и в него са открити цели и фрагментирани керемиди, тухли, тубуси, мраморна декоративна стенна облицовка (вкл. цветна с източносредиземноморски произход), железни и бронзови скоби за фиксирането ѝ, мраморни пиластрови капители, някои с позлата , рамки за прозорци, первази, фрагменти стенна живопис и др. елементи от интериорната орнаментика на помещенията. Водеща дума тази година на този обект е "мрамор" с части от латински надпис или надписи, врязани върху мраморни облицовъчни плочи, с оцветени в червена боя букви(възможно е да са имали позлата).

Екипът на доц. Вагалински продължи проучването на късноантичната фортификация на Деултум. Едно интересно разкритие от тази година е ниша в южната страница на потерна (вторична порта), която бе разкрита през 2019. Оказа се, че това е стълбище в самата източна куртина, свързвало потерната с бойната пътека. Това е пример на много рядко комуникационно решение в античната фортификация. И още нещо значително: локализирана е първата междина кула на Деултум, която лежи между сега известните две източни порти. Кулата е с впечатляващи външни размери почти 13 Х 8 м., а към вътрешното лице на източната куртина са долепени верижни помещения

Златната обеца е с паралели във фаюмските портрети от оазиса Фаюм в либийската пустиня в Египет. Оказва се, че точен аналог на тези обеци се различават на доста от женските портрети, което остава отворена за интерпретация тази находка – дали се отнася до широко разпространение на модните тенденции или касае търговски контакти. Извън атрактивното попълнение за музея, екипът на Красимира Костова продължи работата си от 2019 г. по проучването на помещения от западните части на форумните терми. В един от пожарите разкрит в помещение, се откриха голямо количество мидини черупки, от което шеговито нарекохме "Мидената стая". Също така се откри голямо количество транспортна амфорна тара, лампи, битова керамика от източното Средиземноморие характерни за периода V – VI век.

Галерия