Над 42 000 са регистрираните украинци на територията на област Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Над 42 000 са регистрираните украинци на територията на област Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

България получи 148 360 870 евро за украинците, които е приела на своя територия. Сумата за България е част от над 3.5 милиарда евро, които Европейската комисия изплати авансово на държавите членки, за да им помогне да се справят с пристигането на хора, бягащи от войната в Украйна. Плащанията по инструмента REACT-EU бяха извършени в рамките на действията на ЕС за сближаване за бежанците в Европа (CARE), съобщиха от Европейската комисия.

"ЕС изразява солидарност с Украйна срещу нашествието на Русия, както и с нашите държави членки в усилията им за солидарност за посрещане на хората, бягащи от войната. Днес виждаме друг конкретен резултат от нашата солидарност с мобилизирането на кохезионни фондове там, където те са по-необходими", каза комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра.

След началото на инвазията на Русия на 24 февруари Комисията мобилизира всички усилия, за да подкрепи цивилното население, бягащо от войната, и да помогне на държавите членки да ги приемат и да се грижат за тях. По-специално тя въведе възможността за гъвкаво използване на наличните ресурси от политиката на сближаване в рамките на програмите за периода 2014—2020 г., възможността за 100 % съфинансиране и увеличаване с 3.5 милиарда евро на авансовото финансиране по линия на REACT-EU.

Държавите членки вече могат да се възползват в пълна степен от възможностите, предоставени от Комисията. Помощта на ЕС ще облекчи допълнителната тежест върху публичните финанси на държавите членки, тъй като разходите, които могат да бъдат покрити, са допустими със задна дата от датата на нахлуването в Украйна.

От отпуснатите 3.5 млрд. евро най-много средства ще получи Полша - 562 098 072 евро, следвана от Италия - 452 139 527 евро, Румъния - 450 119 357 евро, Естония - 434 214 631 евро, Чехия - 283 823 849 евро, Wkhd,rs - 299 607 541 евро.