Предложението на съветника Ангел Божидаров не бе подкрепено от ОбС. Снимка Лина Главинова

Предложението на съветника Ангел Божидаров не бе подкрепено от ОбС. Снимка Лина Главинова

Без таван остават таксите за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бургас. Това решиха общинските съветни на сесия на местния парламент днес. Предложението за фиксиране на цените бе на съветникът Ангел Божидаров. Той предложи минимална цена на 1 км. пробег да бъде 1.00 лев, а максимална цена на 1 км. пробег – 1.50 лева. Божидаров се мотивира, че с фиксирането на цената ще се избегне допълнителната такса, която в момента някои компании слагат. Въпреки предложението му и обосновката, съветниците прецениха, че не могат да налагат граници за формирането на цената и докладната му записка бе отхвърлена.