Обезщетенията ще се изплащат и след извънредното положение

Обезщетенията ще се изплащат и след извънредното положение

Безработните лица могат да подават документи за получаване на обезщетение при безработица в Бюрата по труда в срод до 14 дни сед отмяна на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т.е. няма да търпят санкции поради забавяне, съобщиха от дирекция "Бюро по труда" - Бургас.

Това е възможно във връзка с приетия от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредно положение. С него се направиха много съществени промени, засягащи безработните лица, а именно:

- Приемането на заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица по време на извънредното положение ще се извършва от Бюрата по труда;

- Подаването на документи, както за регистрация, така и за получаване на обезщетение при безработица може да се извърши и по електронен път, чрез Системата за сигурно електронно връчване от лица имащи квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. Указания за това могат да се намерят на уеб страницата на ДА "Електронно управление".