Помислено е и за учениците от Техническата гимназия, които ползват общежитие

Помислено е и за учениците от Техническата гимназия, които ползват общежитие

2 млн. лева ще бъдат инвестирани в новата Професионална гимназия по компютърно програмиране, която ще бъде създадена в Бургас, научи "Черноморие". Средствата ще бъдат привлечени от Община Бургас от частни фирми от този бранш. "В непрекъснат контакт сме с фирмите, които ни подкрепят в това начинание. От своя страна Общината ще осигури в бюджета си за следващата година средства, с които да обезпечи заплатите на преподавателите и разходите по поддръжката на сградния фонд през първите пет месеца от началото на функционирането на учебното заведение", каза пред "Черноморие" заместник-кметът по образование в Община Бургас Йорданка Ананиева.

Предложението за новата гимназия е на кмета на Общината Димитър Николов и предстои да бъде разгледано от Общинския съвет. Ако бъде прието от съветниците, цялата документация заедно с разработената учебна програма ще бъдат изпратени в Министерството на образованието за одобрение. Крайният срок за финазиране на процедурата е 1-ви март 2018 година. Това ще даде възможност да се проведе конкурс за избор на директор на гимназията и да се назначат учители, които ще обучават учениците. Първият прием след седми клас трябва да стане следващата година, за да може гимназията да посрещния първия си випуск за учебната 2018/2019 година.

Това ще е първата по рода си такава гимназия в страната.

Целта е в новото училище по компютърно програмиране да се подготвят IT специалисти, от които бизнесът има нужда за своята дейност.

"Това ще бъде своеобразен колеж, в който обучението ще се извършва по цял ден. След като приключат с учебните часове преди обяд, следобед учениците ще се обучават на терен във фирмите от бранша. Желанието е да подготвим кадри в тази област, а виждаме че това е бъдещето и търсенето на добри специалисти расте", уточни Ананиева.

Средствата от 2 млн. лева, които Общината ще привлече ще бъдат изразходвани за оборудване на кабинетите, за промяна на някои от стаите в общежитието, с което разполага намиращата се в момента Професионална техническа гимназия.

Предвижда се училището да бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и да подготвя специалисти в професионално направление "Компютърни науки", професия "Програмист", специалности "Програмно осигуряване" и "Приложен програмист" със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас.

В разработената учебна програма се предвижда учениците и от двете професионални направления ще изучават всички съвременни програмни езици "Java", "C", "C++", "Java Script", "NET". Бъдещите специалисти ще се учат как да правят софтуерни разработки, ще усвояват тънкости в с сфери като уеб дизайн, технология на програмирането, системи за управление на бази данни, интернет програмиране.

Учениците ще придобиват още специфични знания по роботика, изкуствен интелект, хардуерен дизайн, киберсигурност, облачни технологии посредством допълнително заложените часове в учебния план.

В новото училище ще бъде прилагана специална менторска програма, при която ученикът ще работи в тясно сътрудничество с наставник от конкретна технологична фирма в реални условия по актуални казуси. Процесът на наставничество позволява на учениците да изпробват своите интереси и да прилагат знанията и уменията си в реални условия.

За да се реализира идеята, Професионалната техническа гимназия, която се помещава в сградата в Меден рудник, ще бъде преместена в сградата, където се намира Професионалната гимназия по дървообработване. "Двете учебни заведения ще делят един сграден фонд. Помислили сме и за учениците от Техническата гимназия, които ползват в момента общежитието. С такава възможност разполага Гимназията по дървообработване", каза още Йорданка Ананиева.

Галерия