Върху този терен ще бъде изградена новата зона. Снимка Община Бургас

Върху този терен ще бъде изградена новата зона. Снимка Община Бургас

Блатото е запълнено с хумус, пръст и строителни материали. Предстои да бъдат изградени подземните комунакиции. Така върху площ от 600 дка ще бъде обособена промишлена зона "Юг", каза кметът на Бургас Димитър Николов. Това е втората фаза от проекта на Индустриален и логистичен парк, средства за която са заложени в бюджета на Общината за 2020 година. Готов е цялостният проект за изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура. До края на февруари - началото на март започва изместването на трасетата на електропроводите от ЕСО в нови трасета, съобразно изработения Подробен устройствен план. След това започва поетапно строителство на пътищата в зоната, като първата част ще започне с изграждане на локал в територията, разположена след кръговото на комплекс "Меден рудник", посока Созопол.   

Новата зона за промишлени дейности, която ще се простира на площ от 600 декара, ще е разделена на парцели с големина от 20 до 160 декара, като е предвидена възможност те да бъдат групирани в зависимост от нуждите на новите инвеститори.

Междувременно продължава подготовката за третата фаза от разширяването на Индустриален и логистичен парк - Бургас. Той предвижда обособяването на промишлена зона в местността 9-ти километър (Разсадника). Тя ще е разположена на площ от 150 дка в близост до главния път между Бургас и "Ветрен". Предназначението на имота вече е променено, за да отговаря на изискванията там да се строят промишлени бази. Изготвя се и подробен устройствен план на терена.

Напълно завършена е инфраструктурата на Индустриалния парк, намиращ се в северната промишлена зона на града. Нейната територия от 240 дка е запълнена почти изцяло. В момента там свои инвестиционни проекти реализират 35 компании.