От БСП питат Общината има ли видеонаблюдение в района на паметника. Снимки БСП

От БСП питат Общината има ли видеонаблюдение в района на паметника. Снимки БСП

Как Община Бургас пази собствеността си и паметника Альоша? Питане с този въпрос са входирали общинските съветници от коалиция "БСП за България" Живко Господинов и Мадлен Мутафян. "През годините, Община Бургас е изградила в комплекс "Меден рудник" спортни площадки, паркове, както и множество други съоръжения. При последните ни срещи с граждани, живущи в комплекса, бяхме информирани за лошото състояние на изградените съоръжения. Голяма част от тях вече са счупени и негодни за употреба", се казва в документа.

"Гражданите, както и ние считаме, че щом са похарчени средства от бюджета на Община Бургас, то следва да се упражнява съответния контрол върху състоянието  на общинското имущество. Парковата мебел и осветление в голяма част от парковете в Меден рудник е компрометирана. В спортните площадки редица от уредите са обект на вандалски посегателства", коментират в сигнала си Живко Господинов и Мадлен Мутафян.

Те за пореден път поставят на обсъждане и още един въпрос - престъпните посегателства срещу паметника "Альоша", които вече са рецидив.

"На 21-ви март 2023 г. за пореден път паметникът беше залят с червена боя. Вандалските актове зачестяват и липсата на установяване на извършителите стимулира същите безнаказано да рушат и поругават паметниците ни", заявяват общинските съветници. Те желаят да получат отговор на въпросите:

Има ли изградено видео наблюдение на паметника Альоша?

Община Бургас разполага ли с информация, относно разкриваемостта и хода на наказателното производство по повод вандалските/престъпни посегателства срещу паметника Альоша?

Какви мерки ще предприеме Община Бургас за опазване на общинската собственост, относно обектите, посочени в настоящото питане?

В какви срокове ще бъдат възстановени компрометираните съоръжения, осветителни тела, паркова мебел в Меден рудник?

Галерия