Няма да има промяна в цената на билета за градския транспорт. Снимка Архив Черноморие-бг

Няма да има промяна в цената на билета за градския транспорт. Снимка Архив Черноморие-бг

Групата на "БСП за България" в Общинския съвет в Бургас поиска билетът за градския транспорт в морския град да поевтинее с 30 стотинки. В момента той струва 1.50 лева. "Освен предвидените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предлагаме намаление на цената на билета за градския транспорт от 1.50 лв. на 1.20 лв., за срок от 13-ти юни до 31-ви декември 2020 г., като мярка в подкрепа на жителите на община Бургас. Считаме, че подобна мярка ще се отрази положително както на гражданите, така и на "Бургасбус" ЕООД, като направи услугата по-достъпна. Като разликата в цената от 0.30 лева да се поеме от Община Бургас", пише в мотивите на докладната записка на съветниците от "БСП за България".

Според становище на управителя на общинския превозвач "Бургасбус" ЕООД Петко Драгнев, изпратено до председателя на ОбС Севдалина Турманова, "През 2019 г. себестойността на пътуването в градския транспорт при нулева рентабилност варира от 1.33 до 1.58 лева, а средната за годината е 1.42 лева. При прилагане на 10% печалба за дружеството, пазарната стойност на едно пътуване за 2019 г. би следвало да е 1.56 лева... Във връзка с намаляване цените на горивата средно с 30 на сто, намалява себестойността на еднократното пътуване с близо 7 стотинки и тарифната ставка за март става 1.66 лева без ДДС или 1.99 с ДДС без да е предвидена печалба".

По данни на Петко Драгнев, дружеството търпи следните загуби - за януари - минус 100 975,11 лева, за февруари - минус 66 567,61 лева, за март - минус 588 320,59, за април - минус 556 012,37 лева, което до този момент на годината прави общо загуба от 1 311 875,68 лева.

На финансовата стабилност на дружеството сериозно се отрази пандемията от COVID - 19. След въвеждането на извънредното положение на 13-ти март, рязко намаля броя на пътуващите по линиите, които "Бургасбус" обслужва на територията на общината. От фирмата превозвач редуцираха курсовете. Сега постепенно се връщат към старото разписание, но за някои линии важат все още въведените промени от края на март.

В резултат на изложените цифри и след кратки дебати съветниците не подкрепиха предложението на групата на "БСП за България". Гласуването по докладната бе - 15 "за", 16 "против", 16 "въздържал се".