През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 188.6 хиляди. Снимка Черноморие-бг

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 188.6 хиляди. Снимка Черноморие-бг

Област Бургас е на четвърто място в страната по брой на заетите лица, след област Варна (230.4 хил.) и преди област Стара Загора (139.0 хил.), а по коефициент на заетост - на 6-то място с област Русе (54.5%), след област Перник (54.7%) и преди област Благоевград (53.7%), сочат данни на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 188.6 хиляди, от които 102.9 хиляди са мъже и 85.7 хиляди - жени.

Коефициентът на заетост в област Бургас през третото тримесечие на 2021 г. е 54.5% (при 53.4% за страната), съответно 62.6% за мъжете и 47.2% за жените.

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 181.5 хил., от които 97.8 хиляди са мъже и 83.7 хиляди - жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.2%, съответно 74.8% за мъжете и 63.6% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (226.5 хил.) и преди област Стара Загора (135.7 хил.), а по коефициент на заетост - на 10-то място, след област Стара Загора (70.7%) и преди област Благоевград (69.0%).