Семинарът се организира от университет Проф. д-р Асен Златаров

Семинарът се организира от университет Проф. д-р Асен Златаров

Първият практически семинар за финансови контрольори и експерти по вътрешен контрол в българското висше образование и наука ще се проведе в Бургас, под патронажа на ректора на университет "Проф. д-р Асен Златаров" проф. Магдалена Миткова.

Форумът ще се състои на 7-ми октомври т.г., а домакин на събитието ще бъде най-голямото висше училище в Югоизточна България. Организатор на семинара е главният експерт по методология и вътрешен контрол при университет "Проф. д-р Асен Златаров" Тихомир Стайков.

За събитието в Бургас ще пристигнат експерти от висшите учебни заведения от цялата страна. Цел на семинара е изграждане на устойчива мрежа от финансови контрольори и експерти по вътрешен контрол от българското висше образование и наука чрез споделяне на експертни мнения и обмен на добри практики.

Организаторите планират събитието да стане традиционно. Форумът се организира със съдействието на Община Бургас.