Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2017 г. е 4 375 млн. лева по текущи цени, сочи статистиката. Снимка Архив Черноморие-бг

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2017 г. е 4 375 млн. лева по текущи цени, сочи статистиката. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаска област е на шесто място по брутен вътрешен продукт на човек. По окончателни данни произведеният БВП за област Бургас през 2017 г. възлиза на 5 045 млн. лева по текущи цени и е със 7.3% повече в сравнение с 2016 година. Делът на БВП за област Бургас е 5.0% от общо произведения за страната, съобщиха от Териториално статистическо бюро - "Югоизток".

По БВП на човек от населението област Бургас се нарежда на 6-то място с 12 240 лева, след област Габрово - с 12 363 лева и преди област Пловдив - с 12 112 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 30 295 лева, а с най-ниско - област Силистра - 6 687 лева.

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2017 г. е 4 375 млн. лева по текущи цени, което представлява 5.0 % от БДС за страната.

Относителните дялове на добавената стойност в индустриалния и в аграрния сектор достигат до 31.2%, и 4.8%, или се увеличават съответно с 0.1 и 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. Относителният дял на добавената стойност, реализирана в сектора на услугите намалява спрямо 2016 година с 0.3 процентни пункта, до ниво от 64.0%.