Така изглежда улица Цариградска в Бургас след ремонта. Снимки Община Бургас

Така изглежда улица Цариградска в Бургас след ремонта. Снимки Община Бургас

Улица "Цариградска" в бургаския квартал "Възраждане" вече е с нов облик. Ремонтът е извършен като част от проект "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. "Възраждане" и ж.к. "Меден рудник" - етап II", финансиран по ОП "Региони в растеж 2014 - 2020".

Извършена е рехабилитация на уличната мрежа, тротоарите, обособени са нови паркоместа за автомобили. Поставена е нова растителност, осигурена е достъпна среда за хора със затруднена мобилност. Монтирано е ново енергоспестяващо осветление, поставена е нова маркировка.

Изпълнението на проекта е продължение на политиката на Община Бургас за модернизация и обновяване на градската среда и подобряване условията на живот.

Галерия