Нашата фирма и лидер на пазара в региона, каза управителят на 3С СОТ Бургас Петко Иванов. Снимка Лина Главинова

Нашата фирма и лидер на пазара в региона, каза управителят на 3С СОТ Бургас Петко Иванов. Снимка Лина Главинова

Бургаската охранитгелна фирма "3С СОТ" дава работа на 800 души, в това число и заетите в дъщерните дружества. Фирмата отбелязва 20 години от създаването си. "Ние сме лидер на пазара сред фирмите, които предлагат сигнално-органителна дейност, видеонаблюдение и физическа охрана", каза на брифинг управителят на дружеството Петко Иванов. Фирмата охранява, след спечелени обществени поръчки, регионалните управления на Националната агенция за приходите в Бургас, Ямбол и Сливен, Агенция по геодезия, картография и кадастър в Бургас, Варна, Добрич, Разград, Шумен, община Поморие, с физическа охрана - Община Бургас и други.

На територията на област Бургас работят 148 лицензирани охранителни фирми. Броят им в цялата страна е 1 400 и в тях работят 130 000 души.

Голяма част от училищата и детските градини в Бургас се охраняват от "3С СОТ".  "Физическата охрана стана скъпо удоволствие и с навлизането на новите технологии тя е помощно средство към техническата охрана", обясни Петко Иванов. Той призна, че 60% от служителите във фирмата са пенсионери от структурите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. Причината е, че не може да бъде осигурено такова ниво на заплата, с което да бъдат привлечени по-млади хора. "През 2013 година бе призната професията "Охранител". Тя обаче не е много престижна за младите и това е причината при нас да има по-възрастни кадри", допълни Петко Иванов.

Той не скри, че в Министерството на вътрешните работи вземат под внимание разумните предложения, които се правят от НАФТСО и касаят законовите промени в бранша.