Съдия Вълкова е направила предложението си в доклад на форум на ВСС. Снимка Лина Главинова

Съдия Вълкова е направила предложението си в доклад на форум на ВСС. Снимка Лина Главинова

Бургаски магистрат предлага промяна в член от Конституцията на страната ни, която ще облекчи работата на колегите й от гилдията. Става въпрос за чл. 121, ал. 4, в който пише, че актовете на правораздаването се мотивират. "Той може да бъде допълнен така, "освен в изрично посочените в закона случаи", обясни административния ръководител на Апелативния съд в Бургас - съдия Деница Вълкова. Тя е изложила мотивите си на националния форум, който бе организиран от ВСС в морския град.

Темата за нуждата от съкращаване или липсата на мотиви към делата е особено актуална сред съдиите. Причината за това е, че те са изключително натоварени в дейността си. Според магистрати, не всеки път се налага да има мотиви. Те обаче искат това да бъде решено законо.

Според статистиката, в Районния съд в Карнобат на месец се приключват 57,2% дела, в Районния съд в Несебър техният брой е 48,23%, а в Районния съд в Бургас - 45,96%. Съдиите са на мнение, че трябва да бъдат разтоварени в дейността по дела, за които не е необходимо да се пишат мотиви.

Според съдия Вълкова, е нужно да бъде иницииран дебат, свързан с допълнение в Конституцията, касаещ писането на мотиви към актовете на правораздаването в Народното събрание. Това може да стане с гласовете на 60 народни представители или с президентски указ. "Не говорим за промяна на Конституцията, а за допълнение", уточни Деница Вълкова. Това се разрешава и от чл. 9 в Конституцията, според който може да се прави изменение или допълнение на основен закон.

За да се стигне до законодателен дебат обаче, предложението за допълнение трябва да бъде входирано в Народното събрание. Кога и как от ВСС ще инициират все още не е ясно.