Бургаският университет е част от научен консорциум участващ в националната програма. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаският университет е част от научен консорциум участващ в националната програма. Снимка Архив Черноморие-бг

Екип от учени от бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" представиха в Българската академия на науките напредъка в изпълнението на проекти за авангардни батерии и генератори за съхранение на енергия, както и ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид.

Бургаският ВУЗ е част от научен консорциум участващ в националната програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" (ЕПЛЮС). Като част от този консорциум представители на висшето училище взеха участие в Национален информационен ден в Българската академия на науките (БАН) с още 6 университета и 9 института към БАН. Всички те представиха резултатите от научните си изследвания по националната програма.

Екипът на университета, ръководен от зам.-ректора проф. Ирена Марковска, разработи модел на суперкондензатор, като всички съставни части бяха получени в университета - електроди, покрития, диелектрик.

Беше представена екологично чиста и евтина технология за получаване на графен, чрез комбинирано въздействие на електролиза и ултразвук.  Разработката е защитена с издаден патент за изобретение "Технология за получаване на монослоен графен" с изобретатели проф. Ирена Марковска,  проф. Магдалена Миткова,  инж. Фила Йовкова и инж.  Димитър Георгиев. Бургаските учени презентираха и други открития на университета.

Информационната среща беше открита от ръководителя на програмата акад. Константин Хаджииванов. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства участниците във форума и заяви, че участието в националните научни програми на изследователи от БАН и университетите е пример за доброто взаимодействие помежду им.

От страна на единствения бургаски университет в програмата взеха участие ректорът проф. Магдалена Миткова, проф. Ирена Марковска, която е и член на Изпълнителния съвет на програмата, председателят на Общинския съвет в Бургас проф. Севдалина Турманова, проф. Валентин Ненов, който ръководи  два от компонентите в програмата от страна на УАЗ и др.

В рамките на програма ЕПЛЮС са финансирани и демонстрационни научни проекти. Очаква се да бъде успешно разработен проект на демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега батерия-горивна клетка и автономна хибридна възобновяема захранваща система с нулеви въглеродни емисии, която включва батериен и водороден цикъл за съхранение на енергия.

Националната научна програма е финансирана от Министерството на образованието и науката.