Решението е взето на извънредно заседание. Снимка Архив

Решението е взето на извънредно заседание. Снимка Архив

Бургаските съдилища - Районен, Окръжен, Апелативен спират разглеждането на всички дела, насрочени в открити съдебни заседание за периода 16 март – 13 април. Това решиха на проведено извънредно заседание председателите и на трите съдилища в Бургас. Изключение ще се прави за делата по два члена от НПК – 64 и 65, наказателните такива със задържани лица, делата касаещи задължително настаняване за лечение, тези по искания за задържания, както и делата за уреждане на родителски права, но само относно привременни мерки.

При определени условия ще се разглеждат и делата по Закона за защита от домашно насилие, Закона за закрила на детето и други неотложни случаи по преценка на съдиите, се посочва в официално съобщение до медиите разпространено от пресцентъра на Съдебната палата. Насрочените за разглеждане дела ще се гледат след 15 май, тази година, допълват още решението си магистратите. Ще бъде предприета и ежедневна дезинфекция на помещенията, като особено внимание ще се обърне на службите – Архив, Бюро съдимост и делеводство в Районния съд. Заповедтта е подписана от председателите на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова, председателят на Окръжен съд – Бургас Росица Темелкова и Силвия Петрова, председател на Административен съд – Бургас.