Кукленият театър привлича публика на различна възраст. Снимка Архив Черноморие-бг

Кукленият театър привлича публика на различна възраст. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаският Куклен театър е 407 представления за една година. Това сочат данните от Териториалното стастическо бюро "Югоизток" - Бургас. През 2018 г. в действащите 3 театъра в област Бургас - драматичния театър "Адриана Будевска", Кукления театър и Държавна опера, са изнесени 763 представления, които са посетени от 143 600 зрители. В сравнение с 2017 г. представленията намаляват с 12.7%, докато посещенията се увеличават с 2.4%. Средният брой посетители на един театър през 2018 г. е 47 900 и в сравнение с предходната година се увеличава с около 1.1 хиляди. Увеличава се средният брой посетители на едно представление от 160 души през 2017 г. на 188 души през 2018 година.

Разпределението на театрите по вид и представени постановки през 2018 г. е както следва: драматичен театър "Адриана Будевска" - 176 представления; Куклен театър - 407 представления; Държавна опера - 180 представления.

През 2018 г. в областта развива дейност 1 ансамбъл за народни песни и танци, представленията на този колектив са 47 броя и са посетени от 15.0 хил. зрители.