Изпратили сме за участие два проекта, които са реализирани от Община Бургас с европейски средства, каза Евелин Кузманов - управител на ОИЦ - Бургас

Изпратили сме за участие два проекта, които са реализирани от Община Бургас с европейски средства, каза Евелин Кузманов - управител на ОИЦ - Бургас

Бургаският Областен информационен център участва с два проекта в програмата "Европа в моя регион". Това са проектите: "Силата на водата - нови възможности за устойчиво развитие на туристическия потенциал в община Бургас" и "Реконструкция и преустройство на съществуващата сграда в културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека". И двата проекта са реализирани от Община Бургас с европейски средства. Първият включва изграждане на пристана на остров "Света Анастасия", културно-туристически център "Ченгене скеле", реконструкция на храм "Св. св. Кирил и Методий" и демонстрационен център в "Аква калиде". Вторият проект е свързан с реконструкцията на сградата на бившата болница в преместване там на Регионална библиотека "Пейо Яворов".

"До края на декември ще стане ясно с кой от двата проекта ОИЦ ще участва в програмата "Европа в моя регион", каза управителят на ОИЦ Евелин Кузманов. Още четири ОИЦ в страната са избрани за участват с проекти по програмата. Те са в Габрово, Враца, Стара Загора и Русе.

България е една от осемтте държави - членки в ЕС, които ще работят по програмата. Останалите са Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Португалия и Румъния. Специфичната насоченост на "Европа в моя регион" е "Стимулиране на желанието за местни пътувания и стремеж към изучаване на непознати места в крайградски, селски и погранични райони". Целта на програмата е да се насърчи вътрешния туризъм чрез популяризиране на обекти в отделни точки на всяка страна, които са реализирани със средства от бюджета на Европейския съюз. Програма "Еврома в моя регион" е с период на действие 2021 - 2023 година.