Поетапно ще бъде извършена подмяната на старите контейнери. Снимка Архив Черноморие-бг

Поетапно ще бъде извършена подмяната на старите контейнери. Снимка Архив Черноморие-бг

Жителите на община Бургас ще платят 65 000 000 лева без ДДС през следващите пет години за извозване на боклука, който изхвърлят в домакинствата си. Това е стойноостта на договора, който Общината сключи заедно със софийската фирма "Нелсен - чистота" ЕООД. Тя спечели обществената поръчка, която бе обявена от администрацията. До нея се стигна, след като договора с настоящия консорциум "Титан" изтече. Фирмата, която спечели поръчката на Общината е част от "Титан" и е наясно с начина на работа в Бургас и съставните селища на общината, научи "Черноморие".

От софийската фирма са предложили ценова оферта в размер на 64 934 411 лева с ДДС. За събиране и транспортиране на отпадъците до съоръженията за третиране е дадена цена от 35 177 125 лева бед ДДС. За почистване и поддържане на чистотата на обществени места - 19 249 226,74 лева без ДДС. За зимно поддържане - 4 604 930,63 лева без ДДС.

Според зададените параметри, в периода на договора ще бъдат събирани и транспортирани 65 000 тона на година смесени битови отпадъци от контейнери до регионално депо, като цената на 1 тон е 90 лева без ДДС.

Събирането и транспортирането на едро габаритни отпадъци от определеното място до регионално депо ще струва 45,28 лева на тон без ДДС, като за една календарна година общо трябва да бъдат събрани и извозени 2 000 тона.

За една година, според договора, трябва да бъдат събирани и транспортирани 14 500 тона биоотпадъци от заведения за обществено хранене, търговски обекти, детски и учебни заведения, пазари и тържища  предприятия на хранително-вкусовата промишленост до съоръжение за третиране. Цената на един тон биоотпадък е 37,50 лева без ДДС.

От септември предстои да започне поетапната посмята на системата за сметосъбиране. Старите контейнери за битови отпадъци ще бъдат сменени с нови съдове, които са по-високи от сегашните. Целта е да се предотврати пръсването на отпадъците.

В комплекс "Възраждане" няма да бъдат сменени изцяло контейнерите. Улиците там са тесни и заедно с големите дървета създават допълнително затруднение на автомобилите, които събират боклука. Затова на трудно достъпните места старите контейтери ще бъдат сменени с нови, но от тип "бобър", поясни Руска Бояджиева - зам.-кмет по европейски политики и околна среда в Община Бургас.