Мерките се съобразени с въведеното извънредно положение, каза Пенка Кирилова - директор на Бюро по труда. Снимка Архив Черноморие-бг

Мерките се съобразени с въведеното извънредно положение, каза Пенка Кирилова - директор на Бюро по труда. Снимка Архив Черноморие-бг

Дирекция "Бюро по труда" в Бургас отлага срещите лице в лице, които са насрочени за март за април, съобщита оттам. Във връзка с обявеното на 13-ти март извънредно положение от Народното събрание на Република България и препоръките за ограничаване на епидемичната обстановка в страната, набелязани от Националния оперативен щаб, Агенцията по заетостта въвежда временно следните допълнителни мерки при обслужването на различните групи клиенти на бюрата по труда:

- Ограничаване на срещитеот типа "лице в лице" с търсещи работа лица, регистрирани в бюрата по трудачрез разсрочване и отлагане за м. април на планираните до края на м. мартсрещи с трудовия им посредник.

Агенцията по заетостта препоръчва на клиентите си предварително да осъществятконтактпо телефон или електронна поща със съответната дирекция "Бюро по труда". Безработните лица могат да ползват и модул "Личностен профил на търсещото работа лице", за което е необходимо да получат данни за достъп от трудовия посредник.

При присъствени срещи в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министреството на здравеопазването и Световната здравна организация за предпазване от зараза на участниците!

Клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, следва да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане и едва след това да посещават бюрата по труда.

При регистрация на търсещи работа лицана място в бюрото по труда/филиала:

3.1. Клиентският потокще се организира пред входната врата наразстояние 1-1,5 метра и спазване на аналогична дистанция между чакащите;

3.2. Регистрацията на място в бюро по труда/филиала се ограничава до снемане на базовата информация за клиента и извеждане на регистрационна карта. Допълнителна информация може да се получава на следваща среща илида се предоставя чрез модула „Личностен профил за търсещо работа лице” за безработните, които имат електронен адрес.

4. Както вече информирахме, лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа иимат профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), могат да подават заявление-декларация за регистрация чрез него, като изпълнят следните стъпки:

          - да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта - https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8864/zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1.docx;

          - да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;

          - да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) до дирекция „Бюро по труда” съобразно адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ), заедно с копие на документ за самоличност.

          Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ) може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрото по трудаза промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства (промяна на персонални данни, прекратяване или възстановяване на регистрация и др.), спазвайки посочените по горе стъпки. Заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата може да се изтегли от тук:

https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8865/zajavlenie-deklaracija-za-promjana-na-obstojatelstvata-prilojenie-2.docx.