Питането на съветниците е придружено със снимки. Снимка БСП - Бургас

Питането на съветниците е придружено със снимки. Снимка БСП - Бургас

Общинските съветници от коалиция "БСП за България" Живко Господинов и Христо Панайотов са направили питане до кмета на Бургас Димитър Николов във връзка с бетонови елементи на плаж "Бургас - север". В него те посочват, че са получили множество сигнали, свързани с обезпокояваща информация, която след проверка се е оказала правдоподобна.

На основание чл. 76 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас, съветниците очакват да получат отговори на въпросите: "Има ли издадено разрешение от главния архитект на Община Бургас във връзка с посочените бетонни елементи? За какъв обект е то и спазени ли са в случая разпоредбите на Закона за Черноморското крайбрежие?"

Към входирания документ е добавен и снимков материал.