Предстои извършване на проверка на фирмите за готовността на машини, техника и осигуреност с материали за обработка на пътните платна. Снимка Архив Община Варна

Предстои извършване на проверка на фирмите за готовността на машини, техника и осигуреност с материали за обработка на пътните платна. Снимка Архив Община Варна

Поддържането на улиците и пътищата във Варна през зимния сезон ще се осигурява от четири фирми, като разпределението им по райони и кметства е следното: район "Одесос" - "Инфра Експерт" АД; район "Приморски" - "Хидрострой" АД; район "Младост", кметство село Каменар - "Инжстройинженеринг" ЕООД; район "Владислав Варненчик", кметство село Тополи и кметство село Казашко - също "Инжстройинженеринг" ЕООД; район "Аспарухово", кметство село Константиново и кметство село Звездица - "ЗМБГ" АД.  Предстои извършване на проверка на фирмите за готовността на машини, техника и осигуреност с материали за обработка на пътните платна, съобщават от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".

За контрол на работата на фирмите се подготвя заповед за комисии, в състава на които са включени представители на общинските и районни администрации. В момента се изпълнява почистване на дъждоприемни шахти, канализации, отводнителни канали и дерета, съобщават още от ресорната дирекция.

Училищата и детските градини на територията на общината са осигурени с горива за сезона, приключват ремонтите на отоплителните инсталации. ОУ "Добри Войников" в село Каменар разполага с бензинов генератор за ток. Всички отоплителни съоръжения са преминали ежегоден технически преглед от лицензиран технически надзор. Директорите на училища и детски градини са осигурили необходимите инструменти и технически вещества за осигуряване на достъпа до сградите. Осигурени са дезинфекционни материали. От общинската фирма "Градски транспорт" ЕАД са докладвали, че са предприети мерки за функциониране на дружеството при зимни условия като се извършва техническо обслужване и се привежда в пълна изправност наличната пътна техника.

По информация на ирекция "Здравеопазване" в община Варна общинските болници са осигурени с горива за отопление, проверени са ел. и водопроводни мрежи. В детските ясли е създадена организация за работа през есенно-зимният сезон, проверени и заредени с гориво са отоплителните инсталации. Социалните дейности и услуги, предоставяни от Община Варна, както сградите и автомобилите са подсигурени за зимния сезон, посочват от ресорната дирекция. Актуализиран е планът за защита  на населението при интензивни снеговалежи, силни ветрове и ниски температури.