Читалище "Пробуда" с 24-часов маратон за юбилея си Празничният маратон ще започне в 9.00 часа на 22 декември с откриване на изложение на книги, четени от бабите ви и изложение на книги, където писачите им са се упражнявали да се подписват. Книгите с автографи са събирани повече от 40 години.

Програмата за юбилея е наситена със събития на всеки всеки час и е старателно изписана с вече позабравени думи от старобългарския език. Целта им обаче е една - да върнат бургазлии в миналото, да го накарат да преграчи прага на историята 2 века назад, когато този се е използвал този български език.

Програмата започва Сабахлен. В 10 саатя (часа) на питане отвърни и подарък ти найди. 11 саатя - разгласа на вестник "Пробуда". По пладне - 12 саатя - собор на торта за воздаване благодарение на приятелите наши и любородни спомоществователи. Предвидени са и прощупълник, както и изложение фотографско на "Читалището въ 130 кадъра".

По икиндия - в 16 саатя ще започнат уроците по народни танци, а в 17 саатя ще има излизане на мегданя - шествие по улиците на града.

По мръкнало от 18 саатя ще започне постановката "Позорищна игра" с участието на Валери Еличов и Златко Гулеков. Представлението е разделено на отделни части с кинопрегледи и обсъждания от тези периоди. Тя обхваща времето от 1878 до Първата световна война и от Втората световна война до 9 септември. Третият период е от 9 септември до 10 ноември. А четвъртият от 10 ноември до днес. Обсъжданията ги правят Иван Вазов и Христо Ботев, в ролите Еличов и Гулеков. "В сценария са използвани оригинални тестове на Вазов и Богев. Независимо, че са писани преди повече от век те са изключително актуални", каза Атанаска Пенкова секретар на читалище "Продуба".

Програмата продължава по нощя, когато всеки ще може да допише летописната книга на читалището, да стане по-читател на библиотеката срещу сумата от 1 лев и да се включи в публично-нощното четене до зори.

На разсъмване ще има чай. В 5 саатя ще се раздава локум на осъмналите. В 6 саатя ще има гимнастика за тялото, в 7 - кафе и преглед на печата, а в 8 саатя на 23 декември работещите отиват да спят.

Галерия