Подемникът се използва от края на миналата година. Обучени са двама служители от читалището как да работят с него. Снимка Община Средец

Подемникът се използва от края на миналата година. Обучени са двама служители от читалището как да работят с него. Снимка Община Средец

Сградата на читалище "Пробуда - 1897 г." вече е достъпна за хора с увреждания, след като там бе монтиран подемник. Той е закупен със средства по проект на Община Средец – "Изграждане на достъпна среда за хора с опорно-двигателни увреждания в читалище "Пробуда - 1897 г.". Стойността на проекта е 6 600 лева.

Подемникът се използва от края на миналата година. Обучени са двама служители от читалището как да работят с него.

Пред стълбището на сградата е поставен звънец. Хората с увреждания, желаещи да влязат в сградата, могат да позвънят на него и да им бъде осигурено безпрепятствено преодоляване на външните стълбища и тези водещи до библиотеката.

С реализацията на проекта се предоставя възможност на хората със затруднения в придвижването да посещават читалището по време на различни събития, които се провеждат там.