Договорът бе подписан в бургаския университет. Снимка университет Проф. д-р Асен Златаров

Договорът бе подписан в бургаския университет. Снимка университет Проф. д-р Асен Златаров

Договор за сътрудничество между университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Изследователски институт "Давос" (Давос, Швейцария) беше подписан в бургаския ВУЗ. Съгласно договора двете институции ще обменят научно-техническа информация, ще провеждат научни изследвания и ще обменят водещи преподаватели за изнасяне на лекции, провеждане на семинари и консултации. Споразумението предвижда съвместна подготовка и публикации на научни доклади и статии, както и двустранно научно ръководство на докторанти.

Контрактът беше договорен от зам.-ректора проф. Сотир Сотиров, декана на Медицинския факултет проф. Христо Бозов, декана на Факултета по обществено здраве и здравни грижи проф. Валентин Василев и ръководителя на програмата Биомедицинско развитие проф. Бойко Георгиев – Рюег.

Инициативата за сътрудничество с Давос е на началника на отделението по "Ортопедия и травматология" в УМБАЛ-Бургас д-р Стоян Христов, който е главен асистент в университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Във връзка с подписания договор, във висшето училище, вече беше проведен курс за операционен персонал.