Предложенията на ДБГ са в помощ на най-засегнатите от извънредното положение. Снимка Лина Главинова

Предложенията на ДБГ са в помощ на най-засегнатите от извънредното положение. Снимка Лина Главинова

Групата съветници от партия "Движение България на гражданите" предлага конкретни мерки във връзка с икономическите рискове пред страната, и в частност пред Бургас, вследствие на пандемията COVID-19. Целта на тези мерки е ограничаване щетите от кризата по примера на редица други градове:

- Преизчисляване в посока намаляване на патентния данък от всички физически лица и еднолични търговци за срок, в който обектите им са били затворени, съгласно заповедта на извънредното положение;

- Освобождаване или намаляване на размера на наем на обекти общинска собственост за времето, в което същите са били затворени;

- Отмяна на такса смет и данък сгради за търговските обекти за времето, в което същите са били затворени;

- Осигуряване на възможност за разсрочено плащане, намаляване или преустановяване събирането на такси за тротоарно право към собствениците на заведения за хранене и развлечения, както и за всички търговски обекти по общинската Наредба.

"Разбира се, най-важни и ценни за нас остават животът и здравето на бургазлии. Адмирираме усилията на кризисните щабове и медицинските работници, стоящи на първа линия в тази тежка ситуация.

Разчитаме на дисциплираността и отговорното поведение на всички наши съграждани в изпълнението на издадените от държава и Община заповеди за превенция и безопасност, които са от изключително значение за физическото оцеляване на всеки един от нас.

Освен за ограничителните действия по разпространение на заразата, се налага да помислим и за евентуалните последици от нея. 

Горепредложените мерки няма да бъдат достатъчни, за да изправим бизнеса на крака, но ще му покажем, че държава и местна власт съществуват, особено в моменти като този, поставящ на изпитание човешката сила, воля и материален ресурс", пише в писмо на съветниците от ДБГ изпратено до медиите.