Новата гора е засадена по проект на Община Бургас. Снимки Община Бургас

Новата гора е засадена по проект на Община Бургас. Снимки Община Бургас

Повече от 50 деца от бургаски училища и детски градини се включиха в инициативата на Община Бургас за създаването на нова гора в комплекс „Меден рудник“. Избраното за залесяване пространство се намира на ул. „Кооператор“, до блок № 91. Днес там бяха засадени 45 дръвчета, които ще са част от зелената система на града.

На събитието присъстваха зам.-кметът Весна Балтина, Галина Симеонова - ръководител на Управляващия орган на ОП „Околна среда“ и ПОС 2021-2027 г. и главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма Околна среда", г-жа Агнес Монфре - ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

„Инициативата в дългосрочен план ще има пряко отражение върху подобряване средата за живеене, ще допринесе за увеличаване на местата за отдих, подобряване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на отрицателните последици от климатичните промени“, коментира Весна Балтина.

Засаждането на нови млади дръвчета на това място в „Меден рудник“ ще продължи и в края на тази седмица.

Всеки, който желае да се включи в залесяването на терена, може да заповяда на място на 25 ноември, събота, като за целта трябва предварително да закупи дръвче със свои средства. Предпочитани видове за засаждане в градска среда са обикновен кестен, обикновен летен дъб, космат дъб, благун, цер, червен дъб, липа с размери над 180 см. На всяко засадено дърво ще бъде поставена табелка с информация.

Дейностите се реализират по проект „РегиониЗаКлимат“ (R4C) № 101093873, финансиран по програма Хоризонт Европа 2021-2027 и имат за цел изграждане на социална, икономическа и екологична устойчивост към екстремни климатични явления. Въз основа на тясно сътрудничество, партньорите в проект РегиониЗАКлимат се ангажират да се справят със съществуващи и предстоящи предизвикателства, предизвикани от климатичните промени и да изградят по-устойчива европейска общност чрез прилагане на иновативни социално ангажирани и движени от гражданското общество подходи. 

Галерия