Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възела

Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възела

Десет фирми и консорциума са подали оферти за участие в обществената поръчка за изграждането на северния обходен път на Бургас. Конкурсът е обявен от агенция "Пътна инфраструктура". Отсечката, която ще се строи е с дължина 4,7 км. Индикативната стойност на проекта е 52 910 000 лева без ДДС, а средствата са от републиканския бюджет.

Офертите бяха отворени дне, а кандидатите са:

- "ДЗЗД "Мениджмънт пътища", в което са: "Пътища и мостове" ЕООД, "Пътно строителство" АД и "Евнет мениджмънт" ЕООД;

- "Автомагистрали - Черно море" АД;

- "Инжстройинженериг" ЕООД;

- "Пътстрой - 92" АД

- "Пътстрой Бургас" ЕООД;

- "Джи Пи Груп" АД;

- Обединение "Обход Бургас" с участници: "Трейс Груп Холд" АД и "Сстрой инвест груп 2" ЕООД;

- Консорциум "Бургас Обход Щрабаг НС" ДЗЗД, в което участват: "Щрабаг" ЕАД и "Новако строй" ЕООД;

- "АБ" АД;

- "Европейски пътища" АД

С изграждането на обхода транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6 София - Бургас и автомагистрала "Тракия", ще се изнесе извън центъра на града. По този начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите от Западна и Северна България като се избягва влизането в областния град.

Трасето на обходния път ще започва при 230-ти км на път I-9 Сарафово - Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва към път I-6 Ветрен - Бургас и ще завършва при 493-ти км на първокласния път при селскостопанския надлез. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възела.

Срокът за изпълнение на строителните работи е 18 месеца.