Болницата ще позволи на медицинските специалисти да помагат на децата с различни медицински проблеми. Снимката е илюстративна

Болницата ще позволи на медицинските специалисти да помагат на децата с различни медицински проблеми. Снимката е илюстративна

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), финансирана от Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, ще подпомогне Община Бургас в България с цел улесняване на изготвянето на проект за изграждане на първата болница за деца в страната.

Изграждането на новата болница е неотменна част от инвестиционната програма на община Бургас за периода 2020 - 2023 г. и освен това се смята от Министерството на здравеопазването за важен елемент от стратегията на страната в областта на здравеопазването. Новата болница ще посрещне здравните нужди на децата и младежите в Бургас - един от най-бързо развиващите се градове в България.

"Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси е основен елемент от Плана за инвестиции за Европа. Финансирането на проекта е основната цел, а понякога, за да се подпомогне това финансиране, организаторите на проекти се нуждаят от техническа помощ, за да подготвят плановете си. С подкрепата на Консултантския център в скоро време община Бургас ще се гордее с първата болница за деца в България, нещо, което си заслужава да се отпразнува", заяви Паоло Джентилони - комисар по въпросите на икономиката.

Благодарение на консултантската подкрепа от страна на ЕИБ и на международни експерти консултанти Общината ще получи цялостно проучване за осъществимост, включващо функционално планиране и предварителни проекти за болницата, в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти. Наред с това предоставянето на консултантска подкрепа ще бъде от решаващо значение за отключването на достъпа до финансиране за този амбициозен проект, в т.ч. евентуално от европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕИБ (в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции).

"Предоставянето на консултантска подкрепа от банката на ЕС ще бъде от решаващо значение за отключването на инвестициите в сектора на здравеопазването в България. Освен това тази подкрепа идва в решаващ момент, след кризата с COVID-19, и особено ме радва фактът, че ще можем да подкрепим един от най-големите градове в България, за да осигури за своите граждани най-съвременната здравна инфраструктура. Подкрепата на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси е добър пример за това как ЕИБ може да обедини експертния опит на собствените и местните консултанти, за да се справи с дадено дългосрочно предизвикателство в дадена държава членка и да спомогне за представянето на проект, който представлява интерес за инвестиране", заяви заместник-редседателят на ЕИБ Лиляна Павлова.

"Основна цел на администрацията на град Бургас е постоянно да подобрява качеството на живот на нашите граждани. Настоящото партньорство между община Бургас и Европейската инвестиционна банка е отлична възможност да продължим тези усилия, защото ни помага за инвестиции в един основен за развитието на общината сектор - детското здравеопазване. Изграждането на детска болница, която ще подобри грижите за децата, е важно не само за Бургас, но и за целия Югоизточен регион. Тя ще позволи на медицинските специалисти да помагат на децата с различни медицински проблеми и ще елиминира риска от тяхното транспортиране до по-големи болници в София. Важно е да се подчертае също така, че здравното заведение ще бъде в тясна връзка с Медицински факултет на университет "Проф. д-р Асен Златарев", което от своя страна е значима стъпка към постигане на една друга наша стратегическа цел — да превърнем Бургас в център на качествено и ефективно медицинско образование и наука. С подкрепата си за нашия проект Европейската инвестиционна банка доказва за пореден път ролята си на двигател на прогреса в общностите. А ние от своя страна сме сигурни в добрия резултат за бъдещето на общината, защото благодарение на партньорството, под което днес полагаме подписи, ние ще се учим от най-добрите!", каза кметът на община Бургас Димитър Николов след като посписа договора за подкрепа с ЕИБ.

Община Бургас подписа споразумение с ЕИБ за детска болница

Новото съоръжение ще бъде от особено значение за региона поради концентрацията в него на утвърдени здравни заведения и образователни програми. Проектът, който трябва да бъде завършен до 2024 г., ще подпомогне също така икономическия растеж и ще спомогне за създаването на работни места за специалисти, като ще привлече повече инвестиции в този ключов за българската икономика сектор.