Искаме да постигнем висока евергийност на сградите и повече инвестиции в тази посока, заяви депутатът Димитър Бойчев

Искаме да постигнем висока евергийност на сградите и повече инвестиции в тази посока, заяви депутатът Димитър Бойчев

Санирането е национален приоритет. Това заяви бургаският депутат от ГЕРБ Димитър Бойчев - председател на Комисията по енергетика в Народното събрание след гласуването на второ четене на Законопроекта за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Промените са сред приоритетите на ЕС във връзка с т.нар. Зелена сделка.

"Искаме да постигнем висока енергийност на сградите и повече инвестиции в тази посока. Те да бъдат обновявани, да са с по-добри енергийни характеристики и гражданите да виждат реалните ползи от промените. Това е и целта на законопроекта. Заложено е и разработване на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. Според проекта й до 2050 г. трябва да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в България и близо 17% от нежилищния. Това ще доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно. По този начин санирането продължава да е приоритет на правителството", заяви от трубината на парламента Димитър Бойчев.

Промените са свързани с постигането на икономика с нулеви емисии. Бойчев допълни още, че стратегията предвижда мерки за строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващи в сгради с близко до нулево потребление на енергия, подобряване на енергийните характеристики на жилищните и нежилищните сгради и въвеждането на интелигентни технологии в сградния сектор.

Санирането има и многобройни други положителни ефекти, посочени в стратегията. Един от тях е, че продажната стойност на апартаментите в санираните сгради се повишава поне с 10-15% в сравнение с преди мерките. Също така се намалява зависимостта от внос на енергийни суровини.

Народният представител бе категоричен, че ясно е разписан ангажиментът както на общините, така и на държавата, и държавните предприятия за покриване на критериите по енергийната ефективност. "Това се отнася за разчетите на бюджетите за покриването им. Един от приоритетите на правителството е санирането и енергийната ефективност, затова и ангажименти са ясно разписани с планове и бюджетно обезпечаване в текстовете. Ще се повиши конкурентоспособността на икономиката, намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на жизнения стандарт", допълни бургаският депутат.