Детската млечна кухня ще работи, но няма да се позволява струпване на хора. Снимката е илюстративна

Детската млечна кухня ще работи, но няма да се позволява струпване на хора. Снимката е илюстративна

До второ нареждане да бъде преустановена работата на пенсионерските клубове и на центровете за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Варна, с изключение на: Център "Домашна грижа", улица "Братя Шкорпил" № 3, с доставчик БЧК, се казва в заповед на кмета на Варна Иван Портних. Тя е издадена във връзка с обявеното извънредно положение в страната, което е в сила до 13-ти април във връзка с разпространението на корона вируса.

Отворени за потребителите остават центровете за обществена подкрепа, както следва:
- Центровете за обществена подкрепа:
- Център за обществена подкрепа, на улица "Г. С. Раковски" №62;
- Център за обществена подкрепа, на улица "Петко Стайнов" №7;
- Центърът за обществена подкрепа в комплекс "Влaдислав Варненчик", на улица "Гургулят" №7;
- Центърът за обществена подкрепа в квартал "Аспарухово", улица "Народни будители" № 5.

Дневни центрове:
- Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Златоуст" на улица "Евлоги Георгиев" №26;
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, квартал "Чайка", бл.67 партер на вх.Б - част и вх. Г
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, в м-ст "Салтанат" 56 А

Общностен център за деца и семейства, находящ се на улица "Кап. Райчо Николов" №103
- Домашен социален патронаж;
- Обществени трапезарии

Услугите да бъдат предоставяни при строго спазване на всички противоепидемиологични мерки и предписанията, дадени от РЗИ – Варна, като задължително се създаде организация на работния процес и ограничаване на достъпа до услугата.
Остават отворени за потребителите детските кухни за неорганизирания контингент, при спазване на строги епидемиологични мерки и недопускане струпване на хора.

Във връзка с указания на агенция "Социално подпомагане" се преустановяват посещенията и свижданията в специализираните услуги и услугите от резидентен тип както следва: Дом за стари хора "Гергана", Дом за стари хора "Иван Златоуст", Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица; Центрове за настаняване от семеен тип;Защитени жилища; Наблюдавано жилище; Кризисен център за възрастни; Кризисен център за деца; Звено "Майка и бебе". Близките на настанените лица да получават информация от директорите на социалните услуги.