И днес служители на Община Бургас подготвят шишета на дезинфектанти. Снимка Община Бургас

И днес служители на Община Бургас подготвят шишета на дезинфектанти. Снимка Община Бургас

Домоуправителите на блоковете в Бургас могат да заявят нови количества на електронната поща и телефон на съответната териториална дирекция - Център за административно обслужване: 

ЦАУ "Възраждане" - e-mail: [email protected], 056/ 907 408

ЦАУ "Изгрев" - e-mail: [email protected], 056/ 907 406

ЦАУ "Приморие" - e-mail: [email protected], 056/ 907 402

ЦАУ "Освобождение" - e-mail: [email protected], 056/907 407

ЦАУ "Зора" - e-mail: [email protected], 056/ 907 404.

ЦАУ "Долно Езерово" - e-mail: [email protected], 056/907 410

Продължават доставките на дезинфенктанти за блокове и  големи жилищните сгради в Бургас. Първите доставки са за 18-етажните блокове, където живеят много хора, които ползват асансьори, ключове за осветление, дръжки на врати, парапети на стълбища и други общодостъпни части. След това ще продължат доставките за останалите големи жилищни сгради, а малките ще се почистват от общински служители, като най-важното части са звънци, домофони, външни части. Служители на Община Бургас подготвят и в днешния ден индивидуални опаковки с хигиенната течност - над 500 броя, за да могат доставките да не спират. Според инструкциите на кризисния щаб, изброените повърхности трябва да се третират на 4 часа, за да могат да се елиминират максимално възможностите от заразяване и разпространение на болестта.