Така изглежда разпределението на местата на база обработени резултати от 11 държави членки на ЕС

Така изглежда разпределението на местата на база обработени резултати от 11 държави членки на ЕС

ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - 173 от 751 места в Европейския парламент. Резултатите са на базата за обработени предварителни резултати от 11 от 28-те държави членки на Европейския съюз. Разпределението на местата по партии е, както следва:

ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - 173
S&D - група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - 147
ALDE&R - група на Алианса на либералите и демократите за Европа + Renaissance + USR PLUS - 102
Зелените/ECA - група на Зелените/Европейски свободен алианс - 71
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти - 58,
ЕНС - група "Европа на нациите и свободите" - 57
ЕСПД - група "Европа на свободата и пряката демокрация" - 56
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - 42
Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат - 37
NI - Независими членове - 8

Проекцията на местата в Европейския парламент се основава на обобщение от Kantar на наличните резултати от избори, оценки или данни от проучвания, публикувани в държавите членки след завършване на гласуването. Проекцията се основава на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат, без това да предопределя състава на политическите групи в новия мандат.

Данните са от прогнозните резултати в сайта на ЕП.

Галерия