Съдия Евгени Узунов има над 21 години юридически опит. Снимка Пресцентър Районен съд

Съдия Евгени Узунов има над 21 години юридически опит. Снимка Пресцентър Районен съд

Съдия Евгени Узунов стана административен ръководител на Районния съд в Бургас, съобщиха от пресцентъра на институцията. Той бе избран с 11 гласа "за" от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

"Кандидатът изпитва чувство за отговорност в работата си, проявява компетентност и ангажираност с проблемите", коментира съдия Даниела Марчева - член на ВСС. "Този човек гори в работата си и ще се справи с доброто управление на съда. Тази ангажираност на кандидата може само да издига авторитета на съда", заяви Боряна Димитрова. Цветинка Пашкунова определи кандидатурата на Евгени Узунов също за подходяща, като изтъкна: "Той е съдия от 2012 г. Има административен опит. С много добра атестация. Изключително колегиален и се отнася с уважение. Съдиите от съда обосновано и единодушно са подкрепили кандидата".

Представяйки концепцията си за стратегическо управление на съдебната институцияна на Общото събрание, съдия Узунов акцентира на три основи фактора за развитието й. Първият – повишаване на доверието към съда. Друг важен акцент, според него, е гарантиране стабилитета на съдебните актове като първоинстанционни и третия фактор – срочността. Магистратът изтъкна, че съдът показва прекрасни резултати по отношение на ефикасността и ефективността на работата си. В дългосрочен план новоизбраният председател си поставя за цел успешната интеграция на младите съдии и съдебни служители, както и развитието на работата на съда в електронна среда. Съдия Узунов е убеден в приемствеността и надграждането.

Евгени Узунов е "Магистър по право", завършил Юридическия факултет на БСУ през 1999 г. През 2011 г. съдия Узунов специализира и защитава магистратура по психология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Има над 21 години юридически опит. От 2012 до миналата година, магистратът работи като съдия в Районен съд – Несебър, като в продължение на над 5 години, от 2015 до напускането на институцията е неин ръководител.