Конкурсът се организира от евродепутата Асим Адемов (вляво). Снимка Архив Черноморие-бг

Конкурсът се организира от евродепутата Асим Адемов (вляво). Снимка Архив Черноморие-бг

Евродепутатът Асим Адемов провокира ученици с конкурс за мултимедийна презентация на тема: "Будителите на моя роден край, които трябва да помним". Той се организира съвместно с Регионално управление на образованието в Бургас. В него могат да участват ученици от VIII до XII клас от Бургаска област.
Целта на конкурса е да насочи вниманието на учениците към историческата памет за личности от родния ни край, които са отдали своя живот за съхраняване на българското съзнание и свободолюбие, българския дух и сила. Презентациите трябва да включват данни за народни будители от родния край на участниците; запознаване с тяхното дело за съхраняване на българския дух и идентичност, мястото им в европейското културно наследство; паметници и символи в региона, които са израз на почит и признателност към тяхното дело.
Желаещите трябва да представят 1 презентация по зададената тема, която да е до 20 слайда. Да е създадена на програма "Power Point". На първия слайд се представя темата, а последният трябва да съдържа: населено място, трите имена на ученика, години, клас, училище, e-mail, телефон.
Срокът за изпращане на презентациите е до 1-ви декември 2019 година, включително.
Критериите, по които ще се оценяват презентациите са - тематична обвързаност и логично организирано съдържание с изразен творчески подход, достоверност и точност при излагане на фактите, при които да бъдат коректно използвани разнообразни исторически извори и литературни публикации, съответствие на технически изисквания към презентациите, посочени в усвоята за участие, дигитални и художествени умения за създаване на мултимедийната презентация.
Жури в състав инж. Анелия Керенска - старши експерт по анализ на информацията към РУО - Бургас; Милен Николов - директор на РИМ - Бургас; Валентина Камалиева - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО - Бургас ще определят победителите. Имената на победителите ще бъдат обявени на 19-ти декември на сайта на Асим Адемов - asim-ademov.eu и на фейсбук страницата му.
Награждаването ще се извърши по време на тържествена церемония в периода между 10-30 януари 2020г. Точната дата и място на събитието ще бъдат допълнително уточнени.
Ще бъдат връчени 3 награди: голямата награда е посещение в Европейския парламент в Брюксел; две поощрителни предметни награди. Не се предоставя парична равностойност на спечелената награда. Наградата е лична и не може да се преотстъпва на трето лице.
Всеки желаещ може да участва в конкурса като изпрати попълнен формуляр за участие и самата презентация на е-mail адрес: [email protected].
Презентацията може да бъде предоставена и на електронен носител в Информационния офис на евродепутата Асим Адемов: град Бургас, улица "Конт Андрованти" №5, ет. 2.
За участниците до 18-годишна възраст се изисква съгласие от страна на родител/настойник.