Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава държавите членки от задължението да я ратифицират сами

Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава държавите членки от задължението да я ратифицират сами

Евродепутатите гласуваха за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени, с което Парламентът приключи участието си в процеса, съобщиха от пресслужбата на ЕП.

Шест години след като ЕС подписа Истанбулската конвенция - първият правно обвързващ международен инструмент за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и момичета - и въпреки многобройните призиви на Парламента в тази насока, той все още не я е ратифицирал поради отказа на няколко държави членки. Същевременно становището на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г. потвърди, че Европейският съюз може да ратифицира Истанбулската конвенция, без да има съгласието на всички държави членки.

Съдът установи, че подходящият обхват за присъединяването на ЕС, е убежището, съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и задълженията на институциите и публичната администрация на ЕС. В съответствие с това в сряда членовете на ЕП гласуваха да дадат съгласието си в две отделни гласувания:

- по отношение на институциите и публичната администрация на Съюза с 472 гласа "за", 62 гласа "против" и 73 гласа "въздържал се" и

- по отношение на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, убежището и забраната за връщане с 464 гласа "за", 81 гласа "против" и 45 гласа "въздържал се".

Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава държавите членки от задължението да я ратифицират сами, заявиха многократно членовете на ЕП, като призоваха останалите шест държави - България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия - да ратифицират Конвенцията незабавно, за да могат да защитават жените в пълния обхват на предвиденото в Конвенцията