Изпитите за желаещите да учат медицина в Бургас ще се проведат през юли. Снимка Архив Черноморие-бг

Изпитите за желаещите да учат медицина в Бургас ще се проведат през юли. Снимка Архив Черноморие-бг

Факултетът по медицина към бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" обяви прием на 40 студенти за учебната 2020/2021 година по специалността "Медицина". Кандидатите трябва да се явят на два задължителни приемни изпита - по биология на 19-ти юли и по химия на 26-ти юли, както "Черноморие" вече писа. Резултатите от изпитите ще станат ясни на 4-ти август.

Записването на приетите на първо класиране студенти ще бъде от 7-ми до 11-ти август. Второто класиране ще бъде на 12-ти август, а записването на 13-14-ти август. Третото класиране е планирано за 17-ти август, а записването за 18-ти август..

Кандидат-студентите трябва да подадат документи за явяване на изпититете в Учебно-информационния център на университета.

Състезателният бал за прием в специалността се формира като сбор от оценките от конкурсните изпити по биология и химия умножени по 2 и балообразуващите оценки по биология и химия от дипломата за средно образование. Максималният бал за специалност "Медицина" е 36, а минималният - 24 точки.

Класирането ще се извършва според утвърдените места и бройки за мъже и жени. Ако например, кандидат-студентите мъже не покрият минималният бал, бройките се попълват от жените.

За улеснение на кандидатите в специалност "Медицина" е изготвен справочник, който съдържа цялата информация за кандидатстване - график за провеждане на изпитите, конспектът по биология с материали от 8, 9 и 10 клас, кои са учебниците и помощната литература за самоподготовка, конспектът по химия, 2 решени задачи по химия от миналогодишния изпит, документите, необходими за кандидатстване. Той може да бъде намерен в университета.

За спокойствието на родителите и кандидат-студентите изпитите ще се проведат в голямата аула, която има 180 места, което означава, че бъдещите студенти ще бъдат на необходимото разстояние един от друг от 4 кв. м. Всички плотове и банки в залата са обработени с немския дезинфекциращ препарат за дълготрайна защита от вируси, микроби и бактерии. На входа на университета е поставен дезинфектант за ръце. За спазването на мерките за безопасност кандидатстващите трябва да носят предпазни маски.

Изпитите през лятната сесия по биология, биофизика и латински език за студентите от първия випуск на Факултета по медицина също ще бъдат присъствени и ще се проведат при същите мерки за безопасност.

Дезинфекцират бургаски университет, дават 1 година гаранция