Филиалът на Националната художествена академия в Бургас посреща бъдещи студенти в рамките на инициативата "Ден на отворенитеврата". Тя се провежда в Магазия 1, където се намират ателиетата и залите за обучение на студентите от различните специалности. Посетителите днес имат възможност да се запознаят на място с бакалаварските и магистърските програми, по които се осъществява приема в Академията.

Тази година завършва първият випуск на филиала. Четвъртокурсниците вече подготвят своите дипломни работи за завършването на бакалавърските си степени.

Галерия