Фитнесите ще работят при капацитет от 50% пълняемост на залите. Снимката е илюстративна

Фитнесите ще работят при капацитет от 50% пълняемост на залите. Снимката е илюстративна

Фитнес залите и моловете отварят врати от днес. Те отново ще работят, след като затвориха на 27-ми ноември миналата година. Разхлабването на част от мерките от 1-ви февруари е факт със заповед на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.

От днес е разрешено:

- посещенията в кината при използване на 30 % от общия им капацитет (места), спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице;

- провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на 30 % от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между участниците;

- посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите;

- преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като се допускат доставки или взимане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 06.00 и 22.00 часа;

- допускат се посещенията на търговските центрове, включително такива тип мол, като малолетните и непълнолетни лица могат да ги посещават, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.